Hoşgeldiniz

İnsanların aynı olmasının imkansız olduğunu biliyoruz. Doğal olarak firmaların da aynı yapıya sahip olmalarını beklemiyoruz. Buna dayanarak size ve firmanıza özel danışmanlık, eğitim ve koçluk programları hazırlıyoruz. Gerektiğinde eğitim, koçluk ve danışmanlık çalışmalarını bir arada sunuyoruz. Geçmiş profesyonel kariyerlerimizde edindiğimiz tecrübeyi ve çalıştığımız firmalarla birebir geliştirdiğimiz özgün yaklaşımımızı size aktarıyoruz.

Şirketimizin verimliliğini arttırmak, hedeflenen kar aktivasyonuna ulaşımını sağlamak için mevcut organizasyonumuzda iyileştirme çalışmalarına başlayarak, gücümüzün etkin sevk ve idaresini amaçlamalıyız. Başladığımız iyileştirme çalışmalarını şirketimizin geneline yayarak tüm departmanlarımızda iyileştirme ve verimlilik çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Amacınız ister şirketinizin belirli bir kolunu büyütmek, ister kapsamlı bir dönüşümle şirketinizi geliştirmek ve daha rekabetçi hale getirmek olsun, deneyimli danışmanlık ekibimiz doğru kararları almanızda ve bu kararları uygulama aşamalarında size yardımcı olabilmek için yanınızdadır.

Danışmanlık

Bağımsız bakış açıları ile yeni yaklaşımlar ve çözümler geliştiriyor, sizlerle birlikte çalışarak onların hedeflerine en hızlı şekilde ulaşmalarını sağlayacak güvenilir yöntemler bulmayı amaçlıyoruz.

Eğitim

Kurumların ve bireylerin yönetim,gelişim ve uygulama süreçlerinde ölçülebilir etkinlik ve kullanılabilir yararlılık sağlayan "Kuruma ve Kişiye Özel Eğitim Programları" hazırlıyoruz.

Süreç Yönetimi

Şirketlerin, rekabet güçlerini koruyabilmeleri ve geliştirebilmeleri için, yönetim fonksiyonlarının, iş süreçlerinin verimliliğinin maksimize edebilecek şekilde tasarlanmış olmaları zorunludur.

Firma Analizi

Şirketlerin uzun vadeli amaçları doğrultusunda, stratejik, yapısal, yönetsel ve operasyonel konularında gerçek durumlarını belirliyor,gerektiğinde öneri ve hizmetleri sunuyoruz.

Yönetim Danışmanlığı

Şirketlerin uzun vadeli amaçları doğrultusunda, stratejik, yapısal, yönetsel ve operasyonel konularında, öneri ve hizmetleri sunmaktır.

Detaylı bilgi

Satış Danışmanlığı

İşletmenizin satış verimliliğini artırmak için mevcut yapınızda organizasyon iyileştirme çalışmaları yaparak, satış gücünüzün etkin sevk ve idaresini projelendirmekteyiz.

Detaylı bilgi

Yeniden Yapılanma

Şu an içerisinde bulunulan durumun fırsatlarını görmek için bir firma neler yapmalı? Doğru stratejiyi ve stratejik planlamayı sıfırdan oluşturmak için nasıl bir yaklaşım içerisinde olmalı?

Detaylı bilgi

Süreç Yönetimi

İçinde bulunduğumuz pazar koşullarında en başarılı şirketler, değişen şartlara en hızlı şekilde uyum sağlayan ve beklenmeyen durumlara kendilerini en iyi hazırlayan şirketler olmaktadır.

Detaylı bilgi

Kurumsal Eğitimler

Kurumların ve bireylerin yönetim ve gelişim süreçlerinde ölçülebilir etkinlik ve kullanılabilir yararlılık sağlayan ‘’Kuruma Özel Eğitim Programları’’ hazırlıyoruz.

Detaylı bilgi

Yönetim ve Bireysel Koçluk

Sürekli gelişimi benimsemiş kişi ve kurumları hedeflerine ulaştıracak çözümleri tasarlayan ve sunan koçluk programları hazırlıyoruz. Gerektiğinde eğitim ve danışmanlık çalışmalarını bir arada sunuyoruz.

Detaylı bilgi